Prezentare

   
   

Despre noi

         Biroul nostru o are ca titular pe doamna executor judecătoresc Emilia Mateescu, numită prin ordinul Ministrului Justiției nr. 480/C/2011.

Competență

         Biroul nostru este competent să desfășoare activități de executare silită, constatări, inventarieri bunuri, oferte reale de plată urmate de consemnațiune, proteste de neplată a cambiilor și biletelor la ordin și aplicare măsuri asigurătorii în circumscripția Curții de Apel Pitești, respectiv în localitățile aflate în județele Argeș și Vâlcea.

         Privitor la recuperarea pe cale amiabilă a creanțelor, notificarea actelor judiciare și extrajudiciare și comunicarea actelor de procedură, competența este la nivel național.

         
   

Servicii oferite

Biroul Executorului Judecatoresc Emilia Mateescu desfășoară activități în următoarele domenii:

 • Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedură
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecatorească
 • Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevazute de Codul de procedură civilă
 • Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz
 • Executări directe: evacuări, încredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, puneri în posesie, grănițuiri, servituți, predări de bunuri etc.
 • Executări indirecte: urmărirea mobiliară a creanțelor, urmărirea imobiliară a creanțelor, popriri
 • Consultații în legatură cu constituirea actelor execuționale
 • Orice alte acte sau operațiuni date de lege, în competența executorului judecătoresc

     

Recomandări


Vă recomandăm vizitarea următoarelor site-uri: